Senát ČR: Cena za ubližování dětem

V textu níže najdete prezentaci, odkazy na použité zdroje informací a odkazy na podrobnější informace k jednotlivým tématům, která jsme probírali na přednášce v Senátu Parlamentu České republiky na konferenci Dopady fyzických a psychických trestů na život a rozvoj dětí dne 13. 11. 2023.

Prezentace ke stažení (formát PDF)

Podcast 13 hříchů rodičovství (Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouRadio Talk, YouTube)

Doplňkové zdroje informací

Neblahé zážitky z dětství (ACEs) a protektivní faktory (viz 14. díl)

  • Emoční zneužívání (viz 24. díl): Rodič, nevlastní rodič, nebo dospělý žijící ve vaší domácnosti vám nadával, urážel vás, shazoval vás, nebo jednal způsobem, který vedle k tomu, že jste se báli, že vám bude fyzicky ublíženo.
  • Fyzické zneužívání (viz 20. díl): Rodič, nevlastní rodič, nebo dospělý žijící ve vaší domácnosti do vás strkal, táhnul vás, dal vám facku, hodil něco na vás, nebo vás uhodil tak silně, že to zanechalo známky na vašem těle, nebo že jste byli zraněni.
  • Sexuální zneužívání (viz 16. díl): Rodič, příbuzný, rodinný přítel, nebo cizí člověk, který byl nejméně o 5 let starší než vy se vás aspoň jednou dotýkal, hladil/mazlil vaše tělo sexuálním způsobem, přiměl vás dotýkat se jeho těla sexuálním způsobem, nebo se s vámi pokusil mít jakýkoliv typ pohlavního styku.
  • Emoční zanedbávání (platí opak) (viz 26. díl): Někdo ve vaší rodině vám pomáhal cítit se důležitý nebo výjimečný, cítil jste se milovaný, lidé ve vaší rodině se o sebe navzájem starali a cítili vůči sobě blízkost a vaše rodina byla zdrojem síly a podpory.
  • Fyzické zanedbávání (viz 32. díl): Existoval někdo, kdo se o vás staral, chránil vás a bral vás k lékaři, pokud bylo potřeba (platí opak); Neměli jste dostatek jídla, vaši rodiče byli příliš opilí nebo příliš zfetování na to, aby se o vás starali, a museli jste nosit špinavé oblečení.
  • Násilí vůči matce (viz 50. díl): Váš otec, nevlastní otec nebo matčin přítel do vaší matky či nevlastní matky strkal, tahal jí, dal jí facku, něco na ní hodil, kopl ji, kousnul ji, uhodil ji pěstí, uhodil ji předmětem, opakovaně ji tloukl po dobu aspoň pár minut, nebo ji aspoň jednou vyhrožoval, že ji ublíží nožem nebo pistolí.
  • Substanční závislost v domácnosti (viz 36. díl): Člen domácnosti problematicky užíval alkohol nebo byl alkoholikem nebo užíval narkotika.
  • Psychické onemocnění v domácnosti (viz 42. díl): Člen domácnosti byl deprimovaný či psychicky nemocný nebo člen domácnosti se pokusil o sebevraždu.
  • Odloučení nebo rozvod rodičů (viz 46. díl): Vaši rodiče byli, byť na nějakou dobu, odloučení či rozvedení.
  • Člen domácnosti ve vězení (viz 54. díl): Člen domácnosti šel do vězení.

Historie práv dětí

Co jsou ACEs (EN)

Office of the California Surgeon General, California, USA
NHS Health Scotland, UK

Dopady ACEs na vývoj dětského mozku (EN)

Centers for Disease Prevention and Control, USA

Dopady ACEs na psychické zdraví a konzumaci návykových látek (EN)

Substance Abuse and Mental Health Services, USA

Použité zdroje informací

PETERSON, Cora; FLORENCE, Curtis a KLEVENS, Joanne. The economic burden of child maltreatment in the United States, 2015. Online. Child Abuse & Neglect. 2018, roč. 86, s. 178-183. ISSN 01452134. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6289633/. [cit. 2023-11-12]. (EN)

FELITTI, Vincent J; ANDA, Robert F; NORDENBERG, Dale; WILLIAMSON, David F; SPITZ, Alison M et al. Relationship of Childhood Abuse and Household Dysfunction to Many of the Leading Causes of Death in Adults. Online. American Journal of Preventive Medicine. 1998, roč. 14, č. 4, s. 245-258. ISSN 07493797. Dostupné z: https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(98)00017-8/fulltext. [cit. 2023-11-12].

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Adverse Childhood Experiences (ACEs). Online. 2023, 29. 6. 2023. Dostupné z: https://www.cdc.gov/violenceprevention/aces/index.html. [cit. 2023-11-12]. (EN)

THE ACES AWARE INITIATIVE. The Science of ACEs & Toxic Stress. Online. 2023. Dostupné z: https://www.acesaware.org/ace-fundamentals/the-science-of-aces-toxic-stress/. [cit. 2023-11-12]. (EN)

ACE Screening Clinical Workflows, ACEs and Toxic Stress Risk Assessment Algorithm, and ACE-Associated Health Conditions: For Pediatrics and Adults. Online. In: . Dostupné z: https://www.acesaware.org/wp-content/uploads/2019/12/ACE-Clinical-Workflows-Algorithms-and-ACE-Associated-Health-Conditions.pdf. [cit. 2023-11-12]. (EN)

VELEMÍNSKÝ, Miloš; DVOŘÁČKOVÁ, Olga; SAMKOVÁ, Jana; ROST, Michael; SETHI, Dinesh et al. Prevalence of adverse childhood experiences (ACE) in the Czech Republic. Online. Child Abuse & Neglect. 2020, roč. 102. ISSN 01452134. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104249. [cit. 2023-11-13]. (EN)

MIHALCO, Zdeněk. Komunistická vězení: 4500 mrtvých. Online. Aktuálně.cz. 2006. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/komunisticka-vezeni-4500-mrtvych/r~i:article:276127/. [cit. 2023-11-12]. (CZ)

Ženevská deklarace práv dítěte, Liga národů, 1924 (EN/FR)

Zákon č. 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu (CZ)

Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb. o sjednání Úmluvy o právech dítěte (CZ)

Obrázek: Freepik.com


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *