20: Fyzické zneužívání (ACE 2)

Facka, házení předmětů, mlácení, ale také agresivní strkání nebo táhnutí dítěte někam pryč – to všechno je fyzické zneužívání, další z Neblahých zážitků z dětství (Adverse Childhood Experiences), který má podle moderní medicíny měřitelné negativní dlouhodobé a někdy i trvalé dopady na fyzické i psychické zdraví dětí. Jaké? Zvýšená agresivita, narušené morální hodnoty, častější delikventní, kriminální a antisociální chování a samozřejmě poškozený vztah s rodiči. To jsou jen některé dopady, které se dostaví často ještě v dětství. Jenže fyzické zneužívání vede i k trvale poškozenému zdraví a v těžších případech – v případě tzv. Abusive Head Trauma – až ke smrti. O tom, proč a jak dětem fyzické zneužívání ubližuje si řekneme více v dalším díle našeho podcastu.

Co je to fyzické zneužívání

Forem fyzického násilí vůči dětem je opravdu hodně. CDC ve slavné CDC-Kaiser Study, která v roce 1995 začala poodhalovat zhoubnost některého chování vůči dětem definovalo tzv. fyzické zneužívání (physical abuse), a to jak pozitivní odpověď na následující otázku: „Rodič, nevlastní rodič, nebo dospělý žijící ve vaší domácnosti do vás strkal, táhnul vás, dal vám facku, hodil něco na vás, nebo vás uhodil tak silně, že to zanechalo známky na vašem těle, nebo že jste byli zraněni.“ Fyzické zneužívání, bohužel, často plyne z neutěšeného vlastního dětství rodičů. Ostatně jeden z vědecky doložených běžných důsledků tělesného trestání dětí je, že v dospělosti fyzicky ubližují vlastním dětem a/nebo i partnerům. Fyzické tresty jsou pro rodiče návykové. Přináší totiž okamžitou úlevu od nežádoucího chování dítěte. Jakmile rodič jednou propadne fyzickým trestům, je to jako by propadnul cigaretám, jak srovnává Alan Kazdin v jednom ze svých článků.

Fyzické zneužívání dětí se v Československu stalo bohužel normou. I v komunistické Číně je stále hlavně ve venkovských oblastech běžnou (50 %) záležitostí. Profesorka Elizabeth Thompson Gershoff z University of Texas, Austin, která se věnuje výzkumu dopadů tělesných trestů na děti i pro APA (American Psychological Association) zjistila, že 63 % dětí ve věku mezi 2 a 4 roky si zažije fyzické trestání.

CDC upozorňuje, že právě fyzické zneužívání malých dětí, díky jejich tělesné konstituci a zejména nepoměrně těžší hlavě, mívá často fatální důsledky, za které může tzv. Abusive Head Trauma (viz níže).

Pokud si nemůžete pomoct s fyzickým zneužíváním dítěte a chcete přestat, vyhledejte odbornou pomoc dříve, než na tom budete závislí, na www.terapie.cz.

63 % dětí zažije fyzické zneužívání

Podle zjištění profesorky Elizabeth Thompson Gershoff, která se dlouhodobě věnuje výzkumu dopadů fyzických trestů na děti si celkem 63 % dětí ve věku od 2 do 4 let zažije od svých rodičů fyzické tresty, a tím pádem i fyzické zneužívání. Data pro jednotlivé země se samozřejmě radikálně liší, protože v 50 státech světa je fyzické zneužívání dětí trestným činem. V několika dalších státech – namátkou USA nebo UK – se jedná o trestný čin jen v několika členských zemích.

V České republice ani na Slovensku, bohužel, fyzické zneužívání není trestným činem, dokud nedojde k prokazatelnému a prokázanému ublížení na zdraví. Příklady toho, co všechno se v Česku musí dětem stát, aby to soud aspoň nějak řešil, jsou děsivé. Rok týraný kojenec (nepravomocný trest 8 let odnětí svobody), nebo dva a čtvrt roku týraní chlapci ve věku 1,5 roku a 4,5 roku (pravomocný trest 3 roky podmínky) budiž příkladem.

Zajímavé jsou relativně čerstvé (2017) údaje z Číny. Výzkum docentky Cui Naixue ze Shandong University a University of Pennsylvania, která se věnuje vlivu fyzického týrání na nedostatek železa (a tím i anemii), ukázal, že na čínském venkově si fyzické zneužívání zažívá 50,0 % dětí. V čínských městech je to ale 38,5 % a v příměstských oblastech „jen“ 33,1 %.

Proč se fyzické zneužívání dětí děje, není do teď úplně zřejmé. Víme, že fyzicky zneužívané děti výrazně častěji svým dětem dělají totéž. Dále víme, že fyzické zneužívání je pro rodiče návykové. Je také téměř jisté, že nedostatek sebepéče rodiče (viz díly 6 a 8) zvýší pravděpodobnost, že se k uchýlí k fyzickému zneužívání. Obvykle je ale „rozbuškou“ nějaký vlastní stav bezmoci a úzkosti, ať už vzniklé v důsledku vlastních nevyřešených traumat, nebo v důsledku jiných faktorů. Fyzický trest dává pak rodiči pocit moci nad situací, protože nežádoucí chování dítěte okamžitě ustává. Častěji budou k fyzickému zneužívání sahat také rodiče trpící poruchou osobnosti.

Pokud si nemůžete pomoct s fyzickým zneužíváním dítěte a chcete přestat, vyhledejte odbornou pomoc dříve, než na tom budete závislí, na www.terapie.cz.

Dopady fyzického zneužívání

Fyzické zneužívání dětí má bohužel fatální dopady na děti a celý jejich další život. Někdy doslova, protože řada dětí kvůli tomu zemře ještě v dětském věku. Nejčastěji se totiž fyzické ubližování dotýká nejmenších a nejzranitelnějších dětí do 5 let věku. Mnoha dětem je také ubližováno ještě jako miminkům.

Fyzické zneužívání přináší prakticky jediný „pozitivní“ dopad, a to je okamžitá úleva pro rodiče od nežádoucího chování. Je přitom jedno, zda dítě dostane na zadek za to, že dělá, něco, co jsme mu zakázali, nebo zda ho vlečeme za ruku, „aby už se konečně přestalo courat“. Vědecky prokázané negativní dopady se oproti tomu dělí na sociální, fyzické a somatické (tělesné), je jich obrovské množství a postupně se objevují další.

Negativní dopady na sociální prostředí dítěte jsou následující:

 • Odvrácení se od vztahu s rodičem
 • Narušení tvorby morálních hodnot
 • Zvýšená agresivita (včetně agresivity vůči vrstevníkům)
 • Delikventní, kriminální a antisociální chování
 • Výrazně zvýšená pravděpodobnost fyzického zneužívání vlastních dětí a partnera
 • Výrazně zvýšená pravděpodobnost, že dítě se stane v budoucnu obětí dalšího fyzického zneužívání

Negativní dopady na fyzické zdraví jsou následující:

 • Riziko zranění, u dětí do 5 let včetně AHT (viz níže)
 • Narušení spánku
 • Narušení neurologického vývoje dítěte
 • Zvýšené riziko výskytu kardiovaskulárních onemocnění
 • Zvýšené riziko výskytu rakoviny

Negativní dopady na psychické zdraví jsou následující:

 • Deprese (při fyzickém zneužívání ve věku 6 až 12 let)
 • Úzkostné poruchy (při fyzickém zneužívání ve věku 6 až 12 let)
 • Posttraumatická stresová porucha (při fyzickém zneužívání ve věku 0 až 18 let)

Je také důležité připomenout, že každý další Neblahý zážitek dětství následně výrazně zvyšuje riziko výskytu dalších negativních dopadů např. na imunitní systém člověka (viz díl 14).

Pokud si nemůžete pomoct s fyzickým zneužíváním dítěte a chcete přestat, vyhledejte odbornou pomoc dříve, než na tom budete závislí, na www.terapie.cz.

Abusive Head Trauma (AHT)

…neboli trauma hlavy způsobené zneužíváním je velmi závažný dopady fyzického zneužívání dětí, který se vyskytuje zejména u dětí do 5 let věku. Ve spojených státech je AHT hlavní příčinou úmrtí dětí do 5 let věku v důsledku fyzického zneužívání. U dětí do 1 roku každé čtvrté dítě, u kterého dojde k AHT, umírá. Pro děti do 1 roku je AHT nejrizikovější a vede k nejzávažnějším celoživotním postižením dítěte.

AHT je velmi závažným dopadem fyzického zneužívání, ke kterému dochází v důsledku agresivního třesení dítětem a/nebo přímou ranou do hlavy (ať už rukou, letícím předmětem, nebo při nárazu poté, co rodič do dítěte strčil, nebo jím někam mrštil). K AHT dochází kvůli tomu, že mozek narazí na lebku a/nebo dojde k poškození lebky, která způsobí deformaci mozku. Při AHT často dochází ke zraněním, která vyústí v krvácení okolo mozku, nebo ve vnitřní zadní vrstvě očí.

Téměř všechny oběti AHT trpí závažnými dlouhodobými až trvalými dopady na fyzické zdraví. Nejčastější příklady jsou:

 • Problémy s viděním
 • Vývojové opoždění
 • Fyzická postižení
 • Ztráta sluchu
 • A samozřejmě smrt

K AHT obvykle dochází v důsledku pláče dítěte. Ten vyvolá v rodiči – často také v dětství fyzicky zneužívaném – silnou vlnu frustrace až agrese. Rodič pak po dítěti něco hodí, nebo dítětem silně zatřese, „aby se koukalo vzpamatovat“ nebo ho uhodí do hlavy, „aby konečně mělo důvod brečet“. K velmi vážným doživotním následkům stačí právě jedno agresivní zatřesení dítětem. Více o AHT se dozvíte také v publikaci od CDC (viz odkaz níže).

Pokud si nemůžete pomoct s fyzickým zneužíváním dítěte a chcete přestat, vyhledejte odbornou pomoc dříve, než na tom budete závislí, na www.terapie.cz.

Poslechněte si náš podcast

Pro další informace

Alan Kazdin, Spare the Rod, Why you shouldn’t hit your kids

Alan Kazdin, What to do when your kid provokes you into an inhuman rage

Více o Abusive Head Trauma (CDC)

Pediatric Abusive Head Trauma, Recommended Definitions for Public Health Surveillance and Research (CDC)

ADAMS, Jonathan, Sylvie MRUG a David C. KNIGHT. Characteristics of child physical and sexual abuse as predictors of psychopathology. Child Abuse & Neglect [online]. 2018, 86, 167-177 [cit. 2022-06-24]. ISSN 01452134. Dostupné z: doi:10.1016/j.chiabu.2018.09.019

GERSHOFF, Elizabeth Thompson. Corporal punishment by parents and associated child behaviors and experiences: A meta-analytic and theoretical review. Psychological Bulletin [online]. 2002, 128(4), 539-579 [cit. 2022-06-24]. ISSN 1939-1455. Dostupné z: doi:10.1037/0033-2909.128.4.539

CUI, Naixue, Xiaopeng JI a Jianghong LIU. Child Physical Abuse, Non-anemic Iron Deficiency and Behavior Problems. Journal of Pediatric Nursing [online]. 2018, 39, 74-79 [cit. 2022-06-24]. ISSN 08825963. Dostupné z: doi:10.1016/j.pedn.2017.11.014


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *