14: Neblahé zážitky z dětství (ACEs)

V životě člověka existují zážitky, na které nevzpomíná s láskou, ba dokonce se najdou i takové, které by býval raději nezažil. No a v životě dítěte existují zážitky, které prokazatelně a prokázaně jednou pro vždy poškodí jeho fyzické i psychické zdraví. Říká se jim Adverse Childhood Experiences, je jich celkem 10 a více než 4 už jsou vážný problém. Za jejich prvotní pojmenování a výzkum vděčíme americké zdravotní pojišťovně Kaiser Permanente a CDC. Od roku 1998 je zná celý svět…

Neblahé zážitky z dětství

Zdroj: CDC

Neblahé zážitky z dětství (angl. Adverse Childhood Experiences neboli ACE) naruší jednou pro vždy zdravý vývoj dítěte, a to kvůli zvýšené hladině stresových hormonů, zejména pak kortizolu. Stovky vědeckých studií, které od roku 1995 mapují celkem 10 různých ACE ukazují, co všechno a jak moc se s člověkem, který si jako malý zažívá takovéto utrpení, díky tomu stane.

K jejich výzkumu se medicína dostala čirou náhodou. Americká pojišťovna Kaiser Permanente si totiž všimla, že mezi pacienty obezitologických klinik, kterým proplácela léčbu, se až příliš často objevují oběti pohlavního zneužívání. Spolu se CDC pak začala zkoumat, jak moc mohou nějaké zážitky z dětství ovlivnit zdravotní stav dospělých. A výsledky byly šokující…

Je bohužel poměrně běžné, že tyto zážitky porušující práva dětí, děti zažívají. V původní CDC-Kaiser study uvedlo 64 % respondentů, že zažili aspoň jeden z nich, přičemž 12,5 % zažilo 4 a více ACEs. Podobných studií od té doby proběhlo v různých částech světa již hodně, všechny s podobnými výsledky.

Jak shrnuje Mary Boullier z Northwick Park Hospital a její kolega profesor pediatrie a dětského veřejného zdraví Mitch Blair ve svém příspěvku na téma ACEs v článku Adverse childhood experiences ve vědeckém časopise Paediatrics and Child Health z března 2018: „ACE jsou běžné a mají prokazatelné krátkodobý, střednědobý i dlouhodobý negativní důsledky na zdraví i spokojenost v životě.“ To, co podle nich může proti negativním důsledkům, včetně dřívější smrti člověka, pomoci, je rezilience a její posilování. Ředitelka iniciativy pro měřené dětského a adolescentního zdraví a profesorka na prestižní Johns Hopkins University se už roky zabývá výzkumem toho, které faktory umí před důsledky ACE děti ochránit ještě během jejich dětství. Prozatím jich identifikovala celkem 7 a říká jim Pozitivní zážitky z dětství neboli Positive Childhood Experiences (PCEs).

Adverse Childhood Experiences

Toto je 10 Neblahých zážitků z dětství, které se navždy podepíší na vašem zdraví:

Emoční zneužívání (viz 24. díl): Rodič, nevlastní rodič, nebo dospělý žijící ve vaší domácnosti vám nadával, urážel vás, shazoval vás, nebo jednal způsobem, který vedle k tomu, že jste se báli, že vám bude fyzicky ublíženo.

Fyzické zneužívání (viz 20. díl): Rodič, nevlastní rodič, nebo dospělý žijící ve vaší domácnosti do vás strkal, táhnul vás, dal vám facku, hodil něco na vás, nebo vás uhodil tak silně, že to zanechalo známky na vašem těle, nebo že jste byli zraněni.

Sexuální zneužívání (viz 16. díl): Rodič, příbuzný, rodinný přítel, nebo cizí člověk, který byl nejméně o 5 let starší než vy se vás aspoň jednou dotýkal, hladil/mazlil vaše tělo sexuálním způsobem, přiměl vás dotýkat se jeho těla sexuálním způsobem, nebo se s vámi pokusil mít jakýkoliv typ pohlavního styku.

Násilí vůči matce (viz 50. díl): Váš otec, nevlastní otec nebo matčin přítel do vaší matky či nevlastní matky strkal, tahal jí, dal jí facku, něco na ní hodil, kopl ji, kousnul ji, uhodil ji pěstí, uhodil ji předmětem, opakovaně ji tloukl po dobu aspoň pár minut, nebo ji aspoň jednou vyhrožoval, že ji ublíží nožem nebo pistolí.

Substanční závislost v domácnosti (viz 36. díl): Člen domácnosti problematicky užíval alkohol nebo byl alkoholikem nebo užíval narkotika.

Psychické onemocnění v domácnosti (viz 42. díl): Člen domácnosti byl deprimovaný či psychicky nemocný nebo člen domácnosti se pokusil o sebevraždu.

Odloučení nebo rozvod rodičů (viz 46. díl): Vaši rodiče byli, byť na nějakou dobu, odloučení či rozvedení.

Člen domácnosti ve vězení (viz 54. díl): Člen domácnosti šel do vězení.

Emoční zanedbávání (platí opak) (viz 26. díl): Někdo ve vaší rodině vám pomáhal cítit se důležitý nebo výjimečný, cítil jste se milovaný, lidé ve vaší rodině se o sebe navzájem starali a cítili vůči sobě blízkost a vaše rodina byla zdrojem síly a podpory.

Fyzické zanedbávání (viz 32. díl): Existoval někdo, kdo se o vás staral, chránil vás a bral vás k lékaři, pokud bylo potřeba (platí opak); Neměli jste dostatek jídla, vaši rodiče byli příliš opilí nebo příliš zfetování na to, aby se o vás starali, a museli jste nosit špinavé oblečení.

Konkrétní dopady ACEs na zdraví

Zdroj: ACEs Aware Initiative, University of California ACEs Aware Family Resilience Network

Positive Childhood Experiences

Detailní výzkumy ACEs, se kterými se začalo v celé řadě států světa (od roku 2009 i pod hlavičkou WHO) ukázaly, že byť plošná statistika dopadů ACEs na zdraví je naprosto děsivá, existují vždy i výjimky. Děti, které si prošly peklem, ale jako dospělí jsou fyzicky i psychicky relativně zdraví. Jejich výzkumu se ve velkém věnuje profesorka z University Johna Hopkinse Christina D. Bethell. Ta na základě dat z National Survey of Children’s Health prováděného v letech 2011 až 2012 v USA a zejména pak na základě Wisconsin Behavioral Risk Factor Survey z roku 2015 se svým týmem identifikovala celkem 7 protektivních faktorů – tzv. Pozitivní zážitky z dětství neboli Positive Childhood Experiences (PCEs).

Zároveň zjistila, že lidé, kteří si zažili 6 až 7 PCEs mají o 72 % nižší pravděpodobnost, že je ACEs v dospělosti zasáhnou v oblasti depresí a špatného duševního zdraví. U 3 až 5 PCEs to bylo o 50 % méně. Zajímavé přitom bylo, že bylo vcelku jedno, zda daný člověk zažil 1, 2, 3 nebo třeba až 8 ACEs. A jaké že ony PCEs jsou:

  • Cítil jsem možnost mluvit se svojí rodinou o svých pocitech.
  • Cítil jsem, že rodina v těžkých časech stála při mně.
  • Užíval jsem si účasti na tradicích naší komunity.
  • Cítil jsem na střední škole sounáležitost .
  • Cítil jsem podporu od svých kamarádů.
  • Měl jsem nejméně dva dospělé mimo rodičů, kteří o mě projevovali opravdový zájem.
  • Doma jsem cítil bezpečí a ochranu od dospělé osoby.

Christina D. Bethell, ve spolupráci se svou kolegyní z univerzity Narangerel Gombojav, která se věnuje zlepšování zdraví u matek, dětí a adolescentů, a s americkou rodinnou psychoterapeutkou Jennifer Jones publikovala svá zjištění relativně nedávno, konkrétně 9. září 2019 v prestižním časopise JAMA Pediatrics.

O tom, že existují protektivní faktory zvyšující rezilienci u dětí i dospělých ví věda už desítky let. Průkopníkem v této oblasti je University of Minnesota a profesorka jejího Insitutu vývoje dětí Ann S. Masten. Jejím výzkumům se v podcastu určitě budeme také v budoucnu věnovat.

Video o Neblahých zážitcích z dětství od CDC

Poslechněte si náš podcast

Pro další informace

Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/violenceprevention/aces/about.html

FELITTI, Vincent J, Robert F ANDA, Dale NORDENBERG, David F WILLIAMSON, Alison M SPITZ, Valerie EDWARDS, Mary P KOSS a James S MARKS. Relationship of Childhood Abuse and Household Dysfunction to Many of the Leading Causes of Death in Adults. American Journal of Preventive Medicine [online]. 1998, 14(4), 245-258 [cit. 2022-05-20]. ISSN 07493797. Dostupné z: doi: https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(98)00017-8/fulltext. VŮBEC PRVNÍ STUDIE ACE, originální CDC-Kaiser Study

Philadelphia ACE Project a navazující Philadelphia ACE Study https://www.philadelphiaaces.org

Adverse Childhood Experiences, řešení WHO https://www.who.int/publications/m/item/adverse-childhood-experiences-international-questionnaire-(ace-iq)

Adverse Childhood Experiences, studie WHO https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/violence-and-injuries/publications/adverse-childhood-experiences-ace-studies-2012-2018

University of California ACEs Aware Family Resilience Network, ACE Aware Initiative https://www.acesaware.org/ace-fundamentals/the-science-of-aces-toxic-stress/

BOULLIER, Mary a Mitch BLAIR. Adverse childhood experiences. Paediatrics and Child Health [online]. 2018, 28(3), 132-137 [cit. 2022-05-20]. ISSN 17517222. Dostupné z: doi:10.1016/j.paed.2017.12.008

BETHELL, Christina D., Narangerel GOMBOJAV a Robert C. WHITAKER. Family Resilience And Connection Promote Flourishing Among US Children, Even Amid Adversity. Health Affairs [online]. 2019, 38(5), 729-737 [cit. 2022-05-20]. ISSN 0278-2715. Dostupné z: https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2018.05425

BETHELL, Christina, Jennifer JONES, Narangerel GOMBOJAV, Jeff LINKENBACH a Robert SEGE. Positive Childhood Experiences and Adult Mental and Relational Health in a Statewide Sample. JAMA Pediatrics [online]. 2019, 173(11) [cit. 2022-05-20]. ISSN 2168-6203. Dostupné z: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2749336

Hughes K, Bellis MA, Hardcastle KA, et al. The effect of multiple adverse childhood experiences on health: a systematic review and meta-analysis.
The Lancet Public Health 2017; 2: e356–66. Dostupné z: https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(17)30118-4/fulltext


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *