61: Jak zvládat víc dětí

Rodičovství je tím nejnáročnějším životním úkolem. To platí už od prvního dítěte. Jakmile jich začnete mít více, začíná to být v mnohém ještě náročnější. Do hry totiž začnou vstupovat vztahy mezi dětmi i to, že postupně s každým dalším dítětem mizí prostor pro nedokonalosti i vlastní odpočinek. Na výchovu více dětí je proto potřeba se adaptovat. Co můžeme udělat pro to, aby pro nás byla výchova více dětí co nejsnazší? Co potřebujeme naučit sebe a co naše děti? Přesně o tom je další díl našeho podcastu.

Rodiče jako tým

Rodičovství je týmová práce. S více dětmi to platí víc než kdy dřív. Od dvou dětí výš hraje zcela klíčovou roli sebepéče obou rodičů (viz 6. a 8. díl), protože už existuje menší prostor pro to, že vyčerpaného rodiče dočasně nahradí ten v lepší kondici. Rodiče si taky musí vytvořit pravidelný prostor pro péči o sebe, ale také o svůj partnerský vztah.

Péče rodičů o sebe je zásadní i pro to, že pro vztah sourozenců je klíčové, aby oba rodiče často prožívali pozitivní emoce. Jak ukázal nedávný výzkum Kristýny Krejčové a jejího týmu z ČZÚ, tak pozitivní emocionální vztahy a svoboda dopřávaná rodiči dětem vede k pozitivnějším vztahům mezi sourozenci a naopak. Pro dobré vztahy s dětmi je přitom klíčová nejen emocionální pozitivita matky, ale i emocionální pozitivita otce, a to i v běžném settingu českých rodin – tedy tehdy, když s dětmi tráví obvykle méně času než matka.

Autorky výzkumu provedeného na 264 studentech bakalářského studia na ČZÚ navíc zmiňují, že rodiny, kde oba rodiče dopřávají svým dětem svobodu a prožívají pozitivní emoce, jsou pravděpodobně ty rodiny, kde také dobře funguje partnerský vztah obou rodičů.

V rámci péče o sebe je také třeba rezignovat na dokonalost. Ta zkrátka u výchovy více dětí není možná. Navíc, dětem, prokazatelně a prokázaně bohatě postačí „dostatečně dobrý“ rodič (viz 17. díl), který sice možná bude občas dělat chyby, které ho budou mrzet, ale nebude si je pak vyčítat natolik, aby tím paralyzoval své rodičovské funkce.

Pečujte o sebe!

„Nejdřív ber, potom teprve dávej,“ tak znělo zlaté pravidlo, kterým se řídil „otec“ české adiktologie doc. Jaroslav Skála. Aby rodiče mohli svým dětem dávat do života pozitivní emoce a svobodu, nesmí si sami připadat vyčerpaní a jako s „koulí na noze“. S jedním dítětem to často jde intuitivně zařídit tak nějak „samo“, dvě a více dětí vám k tomu už nedají tolik prostoru, takže bude potřeba vyvinout již v této věci cílené úsilí.

Péče o sebe do míry, kdy budeme prožívat pravidelně pozitivní emoce, zahrnuje velmi široké spektrum činností a oblastí, které je potřeba všechny „dostatečně dobře“ (tj. není potřeba ideálně) pokrýt. Spadá sem zejména:

 • Spánek nejméně 7 hodin v kuse, optimálně 8.
 • Dostatek fyzického pohybu – nejméně 150 minut středně těžké/75 minut vysoké zátěže týdně a dvakrát týdně 30 minut cvičení zapojujícího všechny velké svalové skupiny (kam se podle WHO i CDC dá započítat i úklid).
 • Zdravá, pravidelná, plnohodnotná strava, ideálně v souladu s USDA Dietary Guidelines
 • Prostor pro vlastní psychohygienu
 • Prostor pro pravidelné setkávání se s přáteli event. členy rodiny, pokud máte vřelé a podporující vztahy
 • Pravidelný prostor pro trávení času jen s partnerem

Řadě rodičů pro zajištění péče o sebe pomůže pravidelný denní režim, který beztak rodina často už částečně má kvůli dětem (vstávání do školy, kroužky, koupání atd.). Takový režim je však potřeba držet i o víkendech a prázdninách, tedy v situacích, kdy děti mají volno. Nejde o to, aby pravidelný režim byl zcela identický, ale aby byl dodržen pravidelný čas na spánek a na jídlo a v režimu zůstala pravidelná fyzická aktivita.

V části psychohygieny může rodičům prospět i pravidelná meditace, případně psychoterapie. Klíčové je také nezanedbat sociální vztahy s přáteli. Pokud máte více dětí, oceníte kontakt s někým, kdo to má podobně. Sociální vztahy jsou totiž cenným zdrojem péče a podpory.

U rodin s více dětmi je také žádoucí zajistit si čas bez dětí. Profesor Karl Heinz Brisch z LMU v Mnichově proto doporučuje rodičům co nejdříve využívat služeb chůvy nebo sousedského hlídání.

Výchova vše usnadní

Klíčovým nástrojem, který rodičům více dětí zcela zásadním způsobem usnadní jejich nelehký úkol, je dobře zvládnutá výchova a uplatnění standardních výchovných nástrojů.

Vše začíná už v prvních třech letech života každého z dětí, a to vztahovou vazbou dětí (viz 12. díl). Pokud ji vaše děti budou mít jistou, výrazně to usnadní nejen celý jejich život, ale i vaše rodičovství. Řada studií, které jsme citovali zejména v 57. díle o sporech mezi sourozenci, totiž ukazují na to, že bezpečná (či též jistá) vztahová vazba vede k menšímu množství konfliktů.

A na co se jako rodič více dětí u každého z dětí soustředit?

 • Posilovat komunikační dovednosti dětí a naučit je, třeba i v dřívějším věku, výchovnými nástroji uzavírat kompromis, vyjednávat a řešit problémy (viz 23. díl)
 • Zapojit do péče o děti a do pravidelného kontaktu s nimi i další dospělé a podporovat socializaci dětí mimo rodinu (viz 25. díl)
 • Podporovat rozvoj resilience u všech dětí (viz 22. díl), což vám uvolní i prostor pro to dělat sem tam i lidské rodičovské chyby, které se určitě budou dít.
 • Pomoc už v raném věku dětem s rozvojem jejich sebevědomí (viz 45. díl), což vám ušetří spoustu problémů při jejich dospívání
 • Důsledně připravovat děti na příchod dalších sourozenců (viz 55. díl)
 • Správně řešit spory mezi sourozenci (viz 57. díl)
 • Rezignovat na dokonalost svoji, vaší výchovy i dokonalost dětí (viz 17. díl a 47. díl)
 • Hrát si s dětmi, protože při hře si trénují sociální situace (viz 39. díl)
 • Chovat se i ke starším dětem jako k dětem a nedávat jim dospělé povinnosti jako např. péče o mladší děti
 • Podporovat autonomii dětí
 • Osvojit si vědecky ověřené výchovné nástroje (viz naše webináře na 13hrichurodicovstvi.cz, nebo jednotlivé díly podcastu)
 • Trávit pravidelně čas s každým dítětem i samostatně
 • Podnikat pravidelně aktivity s dětmi podle věku klidně odděleně
 • Při velkém věkovém rozdílu jednoho dítěte od ostatních nezapomenout na jeho potřebu socializace s vrstevníky

Chování rodičů

To, jak se cítí děti, bývá často odrazem toho, jak se cítí ti, na nichž závisí jejich život – tedy obvykle rodiče (někdy ale také prarodiče, či jiné primární pečující osoby). Partnerský vztah rodičů je místo, ze kterého děti doslova pocházejí. Je to ale také zdroj jejich bezpečí, a tím pádem i energie. Čím lépe funguje partnerský vztah, tím více v bezpečí se děti mohou cítit, a naopak.

Důvod k tomu je prostý – pokud je partnerský vztah rodičů pevný a funguje. Dokáže vstřebat otřesy, které se můžou každému z rodičů v životě dít – starosti s vlastními rodiči, starosti v práci, problémy s přáteli apod. Pevný vztah tyto starosti dokáže vstřebat tak, aby je děti moc nepocítily.

Pokud vztah ale není pevný a/nebo se v něm objeví problémy. Děti to okamžitě pocítí a začne to na ně mít dopady. Už jen třeba v tom, že nebudou chtít rodiče navíc zatěžovat ještě svými problémy, a to v situaci, kdy reálně rodiče pro jejich řešení potřebují (což se týká i teenagerů). Vystupňovanější spory však mohou narušit i jejich pocit bezpečí, třeba proto, že se začnou bát odloučení nebo rozvodu rodičů, kterým sám o sobě chtě nechtě patří mezi Neblahé zážitky z dětství (viz 46. a 48. díl).

Aby partnerský vztah rodičů mohl být pevný a vzkvétat, bude potřeba o něj pečovat (oboustranně). Pomůže vám třeba, když:

 • si vytvoříte pravidelný čas jen pro sebe, kdy budete spolu s partnerem bez dětí a jen ve svých partnerských rolích (tj. neřešit děti, práci apod.). Ideální frekvence je jednou týdně, méně ideální jednou za dva týdny.
 • si vytvoříte pravidelný prostor, kdy budete spolu naopak sdílet své rodičovské role a s nimi spojené náročné okamžiky. Ideálně denně, méně ideálně jednou za dva až tři dny. Často stačí i třicet minut, někdy – když se vám s dítětem něco nepovedlo, nebo se s ním děje něco vážnějšího – ale nestačí ani několik hodin. Nejčastěji si rodiče tento prostor vytvářejí v ložnici.

A jak jsme říkali už výše – bez péče o sebe sama to rozhodně nepůjde. Pokud o sebe totiž jeden rodič dostatečně nepečuje, chtě nechtě tak trochu „deleguje“ tento úkol na svého partnera.

Poslechněte si náš podcast

Pro další informace

Mayo Clinic Your Baby’s First Years (průvodce pro rodiče dětí od 0 do 3 let)

RECCHIA, Holly E. a Nina HOWE. Associations Between Social Understanding, Sibling Relationship Quality, and Siblings’ Conflict Strategies and Outcomes. Child Development [online]. 2009, 80(5), 1564-1578 [cit. 2023-01-29]. ISSN 00093920. Dostupné z: doi:10.1111/j.1467-8624.2009.01351.x

KREJČOVÁ, Kristýna, Hana CHÝLOVÁ, Pavla RYMEŠOVÁ a Tai Ming WUT. Analysis of siblings’ relationship and parenting style using structure modelling approach. PLOS ONE [online]. 2023, 18(2) [cit. 2023-04-11]. ISSN 1932-6203. Dostupné z: doi:10.1371/journal.pone.0281266


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *