52: Jak si poradit s domácím násilím

„Chování v intimním vztahu, které způsobuje fyzickou, sexuální nebo psychickou újmu, včetně aktů fyzické agrese, sexuálního nátlaku, psychického zneužívání a kontrolujícího chování. Tato definice zahrnuje násilí ze strany současných i bývalých manželů a partnerů,“ říká definice Světové zdravotnické organizace o tom, co vše je domácí násilí. Při domácím násilí se roztáčí tzv. Power and Control Wheel neboli kolo moci a kontroly, kvůli kterému z něj nelze snadno vystoupit. Jaký je život v prostředí domácího násilí pro děti a proč oběti nemohou tak snadno odejít? O tom je další díl našeho podcastu.

Za povšimnutí stojí rovněž definice, kterou používá pro domácí násilí Organizace spojených národů. Ta říká, že domácí násilí lze definovat jako vzorec chování v jakémkoli vztahu, který se používá k získání nebo udržení moci a kontroly nad partnerem. Zneužívání je fyzické, sexuální, emocionální, ekonomické nebo psychologické jednání nebo hrozba jednáním, které ovlivňuje druhou osobu. Patří sem jakékoli chování, které někoho zastrašuje, terorizuje, manipuluje, zraňuje, ponižuje, obviňuje nebo zraňuje. Domácí násilí se může stát komukoli bez ohledu na rasu, věk, sexuální orientaci, náboženství nebo pohlaví. Může k němu docházet v rámci různých vztahů, včetně párů, které jsou sezdané, žijí spolu nebo spolu chodí. Domácí násilí postihuje lidi ze všech socioekonomických vrstev a s různou úrovní vzdělání.

Domácí násilí je tedy mnohem častější, než se může na první pohled zdát…

Dopady domácího násilí na děti

Dopadům domácího násilí na děti se ve své komparativní studii pro časopis Child Abuse & Neglect podrobně věnovaly docentka Stephanie Holt a Dr. Helen Buckley z Trinity College v Dublinu. Výsledky jejich práce jsou bohužel děsivé.

V rodině s domácím násilím ani jeden z rodičů není schopen naplňovat potřeby dítěte. Oba rodiče vykazují nedostatek empatie – což může vést k emočnímu zanedbávání (viz 26. díl) – Narcismus (viz 44. díl) a závislá porucha osobnosti, což pak vede i k substanční závislosti (viz 36. díl).

U žen narušuje vztah k jejich dětem a negativně ovlivňuje jejich rodičovské schopnosti a kvalitu vztahové vazby (viz 12. díl). Stres matky a její deprese totiž vyúsťuje v emoční odstup, nedostupnost, či dokonce zneužívání dítěte matkou, jejíž emocionální kapacita a čas pro děti jsou vážně postiženy. Jedna až dvě třetiny zneužívaných žen zažívá PTSD, nízké sebevědomí, deprese a úzkosti. To vyúsťuje v problémy s chováním u dětí. Násilí vůči matce také negativně ovlivňuje její schopnost rozvinout si autoritu u dětí a kontrolovat jejich chování, což vyúsťuje v některých případech ve fyzickou agresi dospívajících dětí vůči rodičům. Neustálý život matky ve strachu často vyústí v odepření normálního vývojového přechodu u dítěte i v absenci základní důvěry (viz 45. díl). Mlácené matky mají také větší tendenci mlátit své děti (viz 20. díl) a často je vedou přísněji, aby je ochránily před agresí druhého rodiče.

Násilní otcové jsou zase víc kontrolující a autoritativní a méně konzistentní. Častěji jsou na děti naštvaní a je u nich nižší pravděpodobnost, že dopřejí dítěti svobodu vyjadřování, kreativitu a strukturu v životě. Zároveň jsou chabými vzory pro vztahy a řešení konfliktů. Otcové útočníci mají typicky nízké sebevědomí a málo rozvinuté vnímání vlastní identity, což vyúsťuje ve strádání, závislost, nedostatek důvěry a neschopnost vnímat dopady vlastní agresivity na děti.

Děti mají tendenci vnímat své otce černobíle – buď jako dobré a milované otce, nebo jako špatné a zneužívající otce (viz 50. díl).

Odkazy na pomoc v případě domácího násilí doporučované Ministerstvem vnitra ČR zde.

Cyklus domácího násilí

Pro domácí násilí je typický tzv. abuser cycle, tedy cyklus zneužívání. Ten je poměrně jednoduchý:

 1. Násilník vám vyhrožuje násilím.
 2. Násilník vás udeří.
 3. Násilník se omlouvá, slibuje změnu a nabízí dárky
 4. Cyklus se opakuje.

OSN na svých stránkách vypichuje také tzv. Power and Control Wheel, neboli kolo moci a kontroly, ve kterém je detailněji rozepisuje o utrpení obětí domácího násilí (viz obrázek):

 1. Využívání zastrašování – že vás znemožní, zničí, sebere vám vaše věci, domácího mazlíčka apod.
 2. Emoční zneužívání (viz 24. díl) – srážení, nadávky, zesměšňování, ponižování, vyvolávání pocitů viny
 3. Izolování oběti – kontrola a omezování pohybu, komunikace, zneužívání žárlivosti k odůvodnění izolace
 4. Snižování, popírání a obviňování – nic jsem neudělal(a), je to tvoje vina!
 5. Využívání dětí – „Seberu ti děti“, obracení dětí proti oběti
 6. Využívání své nadřazenosti – „Můj dům, moje pravidla!“
 7. Ekonomického zneužívání – „Beze mě skončíš pod mostem!“
 8. Využívání nátlaku a výhrůžek – „Jen si to zkus, a uvidíš!“
 9. Opakování od bodu 1

Co dělat, když chcete cyklus domácího násilí přerušit? Nejprve budete potřebovat velmi silnou podporu pro to, abyste si vůbec připustili, že jste obětí domácího násilí (viz též zítřejší post). Dále budete potřebovat podporu, která vás odchodem z násilného vztahu provede. Může to být:

 • Někdo, komu věříte
 • Neziskové organizace
 • Praktický lékař
 • Lokální azylový dům
 • Psychoterapeut
 • Policie a soud

Kroky, které vás z kolotoče domácího násilí vyvedou, jsou pak následující:

 • Obraťte se na pomoc (kontakty najdete níže a na stránkách MV ČR)
 • Sbalte si nouzové zavazadlo a schovejte ho na bezpečném místě. Mějte tam důležité dokumenty, peníze, léky
 • Mějte připraveno, kam přesně půjdete, a jak se tam dostanete. Musíte mít plán pro libovolnou denní a roční dobu
 • Buďte opatrní při komunikaci – mažte historii, pozor na výpisy hovorů, volejte přes WhatsApp, Skype apod.
 • Pozor při užívání počítače – mažte historii
 • Vypněte v telefonu GPS (pozor na sledování polohy auta)
 • Často měňte svá hesla

Doporučení Policie ČR v případě domácího násilí najdete zde.

Jak poznat domácí násilí

Domácí násilí lze obvykle nejsnáze poznat zvenčí. Oběti tak první signály o tom, že doma není něco v pořádku, získávají od svých přátel, kolegů, rodičů apod. Od nich se je však násilník obvykle snaží postupně a důsledně odříznout. Jak ale můžete poznat, že doma něco není v pořádku? Experti z Mayo Clinic sepsali typické znaky, které domácí násilí provázejí.

Znaky domácího násilí u všech párů:

 • Nadává vám, uráží vás nebo vás shazuje (viz emoční zneužívání, 24. díl).
 • Brání vám nebo vás odrazuje od chození do práce nebo do školy nebo od setkávání s rodinnými příslušníky či přáteli.
 • Snaží se kontrolovat, jak utrácíte peníze, kam chodíte, jaké léky užíváte nebo co si oblékáte.
 • Chová se žárlivě nebo majetnicky nebo vás neustále obviňuje z nevěry.
 • Rozčiluje se, když pije alkohol nebo užívá drogy.
 • Vyhrožuje vám násilím nebo zbraní.
 • Bije, kope, strká, fackuje, škrtí nebo jinak ubližuje vám, vašim dětem nebo domácím zvířatům.
 • Nutí vás k sexu nebo k sexuálním aktům proti vaší vůli.
 • Obviňuje vás ze svého násilného chování nebo vám říká, že si to zasloužíte.

U homosexuálních, bisexuálních a transgender vztahů se navíc může vyskytovat také následující chování:

 • Vyhrožuje, že sdělí přátelům, rodině, kolegům nebo členům komunity vaši sexuální orientaci nebo genderovou identitu.
 • Řekne vám, že vám úřady nepomohou kvůli vaší sexualitě nebo genderové identitě.
 • Ospravedlňuje zneužívání zpochybňováním vaší sexuality nebo genderové identity.

Obětem domácího násilí obvykle brání vyhledat pomoct fakt, že:

 • Partner říká, že je to vaše vina
 • Partner se chová násilnicky pouze s vámi, což podporuje přesvědčení, že je to vaše vina
 • Terapeut ani lékaři, kteří se o vás starají, si problému nikdy nevšimli – fibromyalgie, syndrom dráždivého tračníku, deprese, úzkosti, PTSD
 • Ztropili jste scénu – slovní, ale někdy i fyzickou – svému útočníkovi, takže se bojíte, že vy jste pachatelem domácího násilí. Ve skutečnosti tak často jednáte v sebeobraně a pod vlivem emočního stresu. Útočník ale může takto s vámi manipulovat.

Kde hledat pomoc

Rozcestník organizací poskytujících pomoc obětem domácího násilí (MV ČR)

Bílý kruh bezpečí (pomoc obětem trestných činů)

ROSA centrum pro ženy

ProFem – Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí

Persefona – pomoc obětem domácího a sexuálního násilí

Seznam azylových domů Diakonie CČE

Charita Česká republika – azylové domy poskytují regionální pobočky

Asociace manželských a rodinných poradců ČR

Adresář České asociace pro psychoterapii

Adresář České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP (terapeuti pracující primárně ze zdravotního pojištění)

Portál, kde najdete aktuálně volné psychoterapeuty v ČR

Poslechněte si náš podcast

Pro další informace

Stránky OSN o domácím násilí (EN)

Stránka Mayo Clinic o domácím násilí (EN)

HOLT, Stephanie, Helen BUCKLEY a Sadhbh WHELAN. The impact of exposure to domestic violence on children and young people: A review of the literature. Child Abuse & Neglect [online]. 2008, 32(8), 797-810 [cit. 2023-01-16]. ISSN 01452134. Dostupné z: doi:10.1016/j.chiabu.2008.02.004

KNIGHT, Lucy a Marianne HESTER. Domestic violence and mental health in older adults. International Review of Psychiatry [online]. 2016, 28(5), 464-474 [cit. 2023-01-22]. ISSN 0954-0261. Dostupné z: doi:10.1080/09540261.2016.1215294


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *