Štítek: Domácí násilí

  • 52: Jak si poradit s domácím násilím

    52: Jak si poradit s domácím násilím

    „Chování v intimním vztahu, které způsobuje fyzickou, sexuální nebo psychickou újmu, včetně aktů fyzické agrese, sexuálního nátlaku, psychického zneužívání a kontrolujícího chování. Tato definice zahrnuje násilí ze strany současných i bývalých manželů a partnerů,“ říká definice Světové zdravotnické organizace o tom, co vše je domácí násilí. Při domácím násilí se roztáčí tzv. Power and Control…