Štítek: Sexuální zneužívání

  • 16: Sexuální zneužívání (ACE č. 1)

    16: Sexuální zneužívání (ACE č. 1)

    Sexuální zneužívání může být definováno různě. Pro potřeby lékařských výzkumů jeho negativních dopadů na zdraví jej CDC u dětí coby jeden z Neblahých zážitků z dětství (Adverse Childhood Experiences) definuje jako pozitivní odpověď na otázku: „Rodič, příbuzný, rodinný přítel, nebo cizí člověk, který byl nejméně o 5 let starší než vy, se vás aspoň jednou dotýkal, hladil/mazlil…