63: Dvojčata

„Vidím tam dvě embrya,“ tak nějak začíná pro část lidí zcela nečekaná nová životní etapa jejich života. Být rodičem dvojčat, ať už z IVF nebo přirozeně počatých, je životní disciplínou, o jejíž náročnosti se příliš nemluví. Přitom už od samého prvopočátku se mění v mnoha ohledech pravidla hry. Těhotenství dvojčat málokdy končí ve 40. týdnu, a je pro ženu ale i muže více zatěžující. To opravdu náročné pak následuje porodu. Jaká jsou specifika dvojčat, na co se připravit, jak si to ulehčit a čemu se ideálně vyhnout? O tom je další díl našeho podcastu.

Obavy už v těhotenství

Rodiče dvojčat to nemají jednoduché. Část z nich dvojčata vůbec nečekala a přála si jen jedno miminko. Pro někoho jsou navíc dvojčata „to druhé“ dítě. Druhá část rodičů přichází z IVF klinik, kde se rozhodla umístit do dělohy dvě životaschopná embrya a doufat, že se aspoň jedno uchytí. Uchytila se ale obě, což může být zdrojem obrovské radosti i obav zároveň.

Ať už rodiče dvojčat spadnou do první, nebo druhé skupiny, čeká je už během těhotenství nemilé překvapení – obrovská nejistota. Proč? To popisuje profesorka medicíny Asma Khalil, ředitelka Twins Trust Centre for Research and Clinical Excellence na St. George’s Hospital v Londýně: „Vícečetná těhotenství jsou z výzkumných studií často vyloučena, přičemž za posledních 7 let (v roce 2020) bylo do studií zaměřených na omezení růstu plodu zahrnuto pouze 8 % vícečetných těhotenství, do studií zaměřených na preeklampsii 17 % a do studií zaměřených na diabetes jen 2 %. Kromě toho většina doporučení v národních a mezinárodních pokynech týkajících se léčby vícečetného těhotenství postrádá vysoce kvalitní spolehlivé důkazy.“

Profesor gynekologie na Centre Hospitalier Universitaire v Montpelliér Florent Fuchs přitom dodává, že vícečetná těhotenství zodpovídají za téměř 50 % všech gynekologických komplikací během těhotenství. Naprosto běžné jsou přitom předčasné porody. Podle amerických National Vital Statistics čeká 56,6 % dvojčat předčasný porod. U těhotenství se jedním dítětem je to přitom jen 9,7 %. Před 32. týdnem těhotenství se narodí 11,3 % dvojčat (vs 1,5 % u jednoho dítěte) a průměrná délka těhotenství s dvojčaty je jen 35 týdnů. Velmi častý je také porod císařským řezem, který představuje velký zásah do zdraví matky, která je těhotenstvím s dvojčaty více vyčerpaná než těhotenstvím s jedním dítětem.

Vícečetné těhotenství znamená také mnohem častější návštěvy gynekologa a mnohem větší nejistotu během jednotlivých screeningů. Předčasný porod, který je vysoce pravděpodobný, pak automaticky vyústí v mnohem častější návštěvy pediatra.

Optimalizace procesů

Po narození můžeme rodiče dvojčat rozdělit na dvě kategorie. První jsou novopečení rodiče, jejichž první děťátko jsou právě dvojčata. Jakkoliv to je obrovsky náročné, pro někoho to může být paradoxně lepší varianta než pro ty, kteří už nejméně jedno dítě doma mají. Všechny zaběhnuté a vyzkoušené fígle s jedním dítětem, totiž s dvojčaty náhle fungují jinak, nebo nefungují vůbec.

Po narození dvojčat je pro oba rodiče zásadní přepnout se do režimu optimalizace procesů. Podlehnutí obrovskému tlaku a dělání všeho ad hoc v „nouzovém“ režimu totiž není u dvojčat dlouhodobě životaschopný koncept. To, co s jedním dítětem jde intuitivně vymyslet a vyzkoušet a třeba tolerovat to, že v něčem proces není dokonalý, už s dvojčaty nejde. Zejména, když pak jeden z rodičů obvykle časem musí do práce.

Na co se tedy připravit?

  • Nastavte si pevný denní režim co nejvíce to jde a zařaďte do něj pár minut denně na přemýšlení o tom, co jste v daný den mohli udělat efektivněji.
  • Zapomeňte na to, co fungovalo s prvním dítětem (pokud dvojčata nejsou první)
  • Předčasně narozené děti hůře sají, což komplikuje kojení i krmení, připravte se na to, že se to bude týkat i vašich dětí a pracujte s tím. Pokud máte dostatek mateřského mléka, využijte ideálně handsfree odsávačku, pokud vám kojit nejde, nebo kojit nechcete, mějte připraveno na otestování více lahviček, případně prozkoumejte alternativní způsoby krmení.
  • Pokud krmíte dítě umělým mlékem, zapojte manžela. Hypoteticky sice můžete krmit obě děti najednou, ale když každý z vás bude krmit jedno, bude to rychlejší a bude o ti menší zátěž pro váš muskuloskeletální systém a nemůžete si strhnout záda hned v úvodu.
  • Najděte si jiné rodiče dvojčat jako podporu, případně vyhledejte podpůrnou skupinu pro rodiče dvojčat. Ostatní rodiče dvojčat třeba znají tipy a triky, které vám usnadní práci.
  • Maximálně využívejte pomoci zvenčí a neustále a co nejdříve si o ni říkejte
  • Dvojčata nejsou mezi sebou často nejlepší kamarádi, obvykle bývá jedno dominantní
  • Každé z dvojčat postupně začne mít jiné potřeby, tj. fér přístup není dávat oběma totéž.

Preference dvojčete

To, že rodiče občas mívají oblíbené dítě a jak s tím pracovat, jsme řešili již v 19. dílu podcastu. Řada rodičů se za takovou situaci stydí, snaží se jí před dětmi maskovat a domněle to „neoblíbenému“ dítěti třeba kompenzovat. Podle Jacy Showers, výkonné ředitelky Ohio Research Institute on Child Abuse Prevention dojde k preferenci jednoho dítěte u matek dvojčat obvykle do tří týdnů od jejich narození. Preferováno je přitom zdravější dvojče. Zatímco u jakýchkoliv sourozenců tohle není optimální situace, u dvojčat tomu bývá naopak. Druhé dvojče si totiž většinou automaticky oblíbí otec, a celý tento setting v následujících měsících podpoří separaci dvojčat od sebe.

Jakkoliv si řada rodičů představuje dvojčata, zejména jednovaječná, jako dvě identicky fungující děti, opak bývá pravdou. U dvojčat jde očekávat odlišnou úroveň aktivity, rozdíly v jejich iritabilitě (citlivosti na vnější podněty), odlišnosti ve spánku, jídle i vylučování a je vcelku běžné, že jedno dítě je tzv. „bezproblémové“ a druhé tzv. „problematické“.

V případě, že jedno dvojče je dominantní nebo vývojově mírně napřed, což se často projeví už během těhotenství na ultrazvuku, čekají je potřeba připravit děti na řešení sporů (viz 57. díl). Stejně tak pomáhá řídit se doporučeními pro rodiče více dětí, které jsme shrnuli v 61. díle podcastu. Důležité je zejména trávit čas s každým dítětem zvlášť. Nepodléhejte ale tomu, aby každý rodič trávil čas jen se svým oblíbeným dvojčetem. Ideální je, pokud každé z dvojčat dostane svůj čas o samotě s oběma rodiči.

Vlastní identita

Pro dvojčata, zejména pak jednovaječná, je extrémně důležité získat vlastní identitu, nezávislou na druhém dvojčeti. Podle Jacy Showers začíná u dvojčat tato potřeba už ve věku 4 až 5 měsíců, kdy běžně začíná tzv. separačně-individuační fáze. Ta je u dětí podle psychoanalytické vývojové teorie Margaret Mahlerové a priori o tom postupně zjistit, že matka i dítě jsou dvě samostatné osoby a že dítě může fungovat i nezávisle na matce. Pro dvojčata je toto období ale náročnější, protože se musí oddělit ještě také jedno od druhého.

Toto období, které končí kolem 18. měsíce života je kritické pro získání vlastní identity. Neschopnost rodičů rozeznat separátnost a unikátnost každého z dvojčat, může tento separačně-individuační proces prodloužit. V krajním případě se celý proces může dokonce zastavit, a způsobit tak tzv. twinning reaction – stav, kdy dvojčata budou na sebe navzájem po celé dětství a někdy až do rané dospělosti velmi citlivá a napojená.

Je proto důležité vyhnout se neustálému oslovování dvojčat jako páru také, což fakticky vede ke zpoždění jejich psychického vývoje. Ukazuje se, že tento konkrétní jev je u ostatních členů rodiny častější, pokud ho dělá matka. Rozvoj individuality dvojčat také komplikuje, pokud jsou si fyzicky podobné a rozvíjejí se stejně rychle.

Pro individuaci dvojčat je také důležité, aby se vídaly i s dalšími dětmi. Pomáhají také veškeré faktory, které děti od sebe odlišují, včetně např. porodního traumatu (např. jedno je císařem). Díky těmto traumatům totiž rodiče spíše přistupují k dvojčatům jako k jednotlivcům.

Problémy mohou nastat i tehdy, když jedno z dvojčat je připraveno na separaci od matky dříve než to druhé. Na matce více závislé dvojče pak může zaujmout submisivnější pozici k druhému dvojčeti a odolávat separaci. Platí také, že dvojčata, která jsou si fyzicky blízko v raných fázích dětství, se v pozdějším věku od sebe snáze separují a nacházejí svou individualitu. Čím citlivěji rodiče reagují na potřebu dvojčete se separovat od svého sourozence, tím spíš se to podaří.

Poslechněte si náš podcast

Pro další informace

SHOWERS, JACY a JANET T. MCCLEERY. Research on twins: implications for parenting. Child: Care, Health and Development [online]. 1984, 10(6), 391-404 [cit. 2023-04-16]. ISSN 0305-1862. Dostupné z: doi:10.1111/j.1365-2214.1984.tb00195.x

FUCHS, F. a M.-V. SENAT. Multiple gestations and preterm birth. Seminars in Fetal and Neonatal Medicine [online]. 2016, 21(2), 113-120 [cit. 2023-04-16]. ISSN 1744165X. Dostupné z: doi:10.1016/j.siny.2015.12.010

KHALIL, A. a B. LIU. Controversies in the management of twin pregnancy. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology [online]. 2021, 57(6), 888-902 [cit. 2023-04-16]. ISSN 0960-7692. Dostupné z: doi:10.1002/uog.22181


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *