62: Zhoubné životní scénáře

Možná to znáte. Celým životem se vám line stále stejný zdroj utrpení, často v různých formách a vy nevíte proč. Přáli byste si radši nebýt, chtěli byste dělat nové věci, ale „něco“ uvnitř vám v tom brání, připadáte si, že pro nikoho nejste důležití, nemůžete nikomu věřit, cítíte, že věci, co se vám dějí, nemůžete změnit, víte, že se můžete spoléhat jen a jen na sebe atd. Zhoubné životní scénáře mají různé formy. V roce 1966 přišli manželé Gouldingovi se seznamem 12 životních plánů zvolených v raném dětství, které lidem často ničí celý život a také s 12 cestami, jak z toho ven. V dnešním díle podcastu se podíváme na to, jaké konkrétní zhoubné životní scénáře to jsou a jak vznikají.

Zhoubné scénáře

Psal se rok 1966, když jednoho letního víkendu v americkém Menlo Park seděli manželé Robert a Mary Gouldingovi – ve své době velmi známí psychoterapeuté v USA, na terase svého terapeutického centra, kde se věnovali tzv. maratonovým skupinovým terapiím, a začali spolu diskutovat o „příkazech“ (injunctions), kterými se jejich klienti – často psychiatři, lékaři a psychoterapeuté – ve svých životech velmi často řídí. Toho víkendu vznikl seznam prvních 12 zhoubných životních scénářů, který od té doby už několikrát obletěl svět.

Zhoubný životní scénář je životní plán zvolený v raném dětství, který umožňoval dítěti v té době (a dle jeho vidění světa) přežít a který pak vyústil v maladaptivní chování v dospělosti, tedy stručně řečeno ve zdroj utrpení pro daného dospělého člověka. Tím, že daný člověk podle takového scénáře žije skoro celý život, tak mu přijde „normální“ a ani o něm neví. Bohužel, právě tento zhoubný scénář, je pak trvalým zdrojem stresu a úzkostí, konfliktních situací, omezování sebe nebo ostatních – zkrátka utrpení.

Původních 12 zhoubných životních scénářů zní:

 • Nebuď/Neexistuj
 • Nebuď, kým jsi (holka/kluk)
 • Nebuď dítě
 • Nedospívej (zůstaň dítě, nebuď sexuálním objektem, neopouštěj mě atd.)
 • Nedělej to
 • Nejednej
 • Nebuď důležitý
 • Nebuď blízký/Nikomu nevěř/Nemiluj
 • Nikam nepatři
 • Nebuď zdravý/v pořádku
 • Nemysli (o nějaké věci)/Nemysli si to, co si myslíš, a mysli si to, co já
 • Nepociťuj (nebreč, neraduj se)/neciť to, co cítíš, ciť to, co já;

Jeden ze studentů, který prošel terapeutickým výcvikem Gouldingových, John R. McNeel, posléze navázal na zhoubné životní scénáře, o kterých Gouldingovi mluvili ve svých pozdějších pracích a původní seznam dvanácti poselství doplnil o další jako:

 • Neužívej si/Nebuď šťastný
 • Nechtěj
 • Neinvestuj
 • Nevaž se
 • Nebuď oddělený
 • Nebuď vidět
 • Neciť se úspěšný
 • Nesdílej svůj život
 • Neodpočívej
 • Nebuď vděčný
 • Nedotýkej se

O tom, jak se tyto scénáře propisují do každodenního života lidí, kteří jimi trpí, se budeme bavit postupně v jednotlivých dílech podcastu.

Dítě, Rodič, Dospělý

Transakční analýza je psychoterapeutický směr, se kterým přišel kanadsko-americký psychiatr Eric Berne v roce 1957. Poté, co byl po 15 letech výcviku odmítnut psychoanalytickou komunitou v San Franciscu, si založil vlastní psychoterapeutický směr, který byl srozumitelný, jednoduše aplikovatelný a vlastně i velmi efektivní. Díky jeho příteli a společníkovi Thomasu Harrisovi a jeho knize I’m OK, You’re OK (Já jsem OK, ty jsi OK), která vyšla v roce 1967, se z transakční analýzy stal de facto první self-help nástroj v historii.

Transakční analýza dělí osobnost na tři tzv. egostavy – Dítě, Rodič, Dospělý. Každý egostav je koherentním systémem myšlení, cítění a chování (Berne) a tělových vzorců (Richard Erskine).

Dítě je mladé a emocionální, řídí se pocity, obsahuje. Reprezentuje naše dětské chování. Dítě je zároveň zdrojem naší energie, je zvědavé, zvídavé, chce objevovat nové věci, radovat se z nich. Dětský egostav se ale dělí na dva dost zásadně odlišné podstavy – Svobodné (či též přirozené) Dítě, které se chce zmocňovat světa a žít naplno dětský život plný radosti a Adaptované Dítě (též Malý profesor), které hledá způsob, jak se adaptovat na svět dospělých a rodičů a být „hodné“.

Dospělý egostav je součást osobnosti, která zpracovává data, bez emocí, reaguje na tady a teď, něco jako počítač. Reprezentuje naše myšlenky, které zpracovávají aktuální dění.

No a Rodič obsahuje způsoby jednání a mluvení okoukané od rodičů nebo našich dětských představ o rodičích v oblasti péče a zodpovědnosti. Rodičovský egostav reprezentuje hodnoty a také se skládá ze dvou podstavů. Pečující Rodič, kterému jde o to, abyste se měli dobře, byli spokojení, šťastní, v bezpečí a Kritický rodič, kterému jde o to, abyste dělali to, co „byste měli“, a nedělali to, co „byste neměli“.

Pokud vás transakční analýza zajímá více, určitě si přečtěte knihu od Thomase Harrise a knihy od Erica Berneho Jak si lidé hrají a Co řeknete, až pozdravíte: Transakční analýza životních scénářů.

Nové rozhodnutí

Scénář je životní plán zvolený v raném dětství dětským egostavem, který umožňoval v dané chvíli a podmínkách dítěti v jeho pojetí světa přežít. Je to rozhodnutí, které učinilo malé dítě na základě faktického příkazu rodičů nebo i jiných pečujících osob, anebo na základě svých představ o jejich příkazu. Problém je, že tímto scénářem se pak člověk může řídit celý život, aniž by ho podrobil nějakému kritickému zhodnocení a aktualizaci. Tím, že rozhodnutí padlo pod tlakem, ho člověk bere jako automatické dogma, kterým se prostě řídí. Týká se to přitom jak velmi pozitivních rozhodnutí jako – už nikdy nepojedu na kole bez helmy, tak velmi zhoubných rozhodnutí jako už nikdy nebudu nikoho milovat.

Gouldingovi ale přišli s terapeutickými nástroji, které postavili na kombinaci transakční analýzy (viz výše) a Gestalt terapie, které pomohli identifikovat klientovi okamžik tohoto dětského rozhodnutí, vrátili ho do tohoto rozhodnutí (např. tzv. metodou dvou židlí, kdy Bob hrál otce klienta, nebo Mary jeho matku) a provedli ho novým rozhodnutím. To vše dělali v uspořádání tzv. maratonové skupinové terapie, kdy se sjela skupina lidí k nim do Menlo Park třeba i na několik týdnů, a jeden za druhým postupně docházeli ke svým zhoubným životním scénářům a novým rozhodnutím. Členové skupiny mezi sebou přitom fungovali primárně jako sociální opora, a neinteragovali spolu. Bob a Mary se pokaždé v max. 20 minutových blocích věnovali právě jednomu klientovi.

Znovu rozhodnutí popisovali Gouldingovi jako proces se zvláštním důrazem na pochopení síly, vlivu a dopadu zhoubného scénáře, stejně jako s důrazem na cestu, která vede k jeho vyřešení. Klíčové přitom je, aby klient převzal zodpovědnost za vlastní pocity (jako v Gestalt terapii) a aby celá změna vzešla z jeho dětského ego stavu, který právě učinil původní rozhodnutí.

Slepé uličky

Impasse neboli slepá ulička, to byl název, který Gouldingovi zvolili pro situace, kdy se uplatňují nevědomé a neuvědomované životní scénáře, které nejednají v souladu s našimi aktuálními potřebami a preferencemi. Jedná se o slepou uličku, kdy najednou nejsme schopni jednat jako dospělí v reakci na aktuální situaci tady a teď.

Gouldingovi dělí impassy na tři stupně a podle toho s nimi pak pracují:

 • Impasse 1. stupně je ten, kdy jednám v souladu s internalizovaným rodičem (tj. dle skutečné vůle mého skutečného rodiče nebo jiné pečující osoby, nebo v souladu s mojí dětskou představou o jeho vůli) ale ne v souladu s dospělým. Tyto slepé uličky vznikaly na základě interakce Rodiče rodiče a dětského egostavu vás jako dítěte. Příkladem může být třeba konstatování rozvedené matky vůči dceři – „Chlapi jsou svině!“, které pak vyústí v to, že i v dospělosti bude dcera a priori mít nedůvěru k mužům a očekávat od nich podraz.
 • Impasse 2. stupně vznikají, když Adaptované Dítě rodiče předává zprávu Adaptovanému Dítěti dítěte např. je potřeba tvrdě pracovat, abys něco dokázal. Takový člověk pak tvrdě pracuje a „rád“, a to i v situacích, kdy mu vlastně už není moc dobře a pracovat už nechce.
 • Impasse 3. stupně pak probíhá přímo uvnitř klienta. Jedná se o vnitřní spor mezi jeho Svobodným dítětem a Adaptovaným Dítětem. Svobodné Dítě třeba říká: „Moc bych si přála být malířkou,“ zatímco Adaptované Dítě říká: „Měla bych se věnovat něčemu, čím si vydělám peníze,“ což je často beztak přejatá zpráva od Kritického nebo Pečujícího Rodiče někoho z rodičů. Výsledkem však může být to, že dotyčný člověk ani nemaluje, ani se mu nedaří dělat tedy něco jiného, čím by si vydělal peníze a být v tom spokojený.

Poslechněte si náš podcast

Pro další informace

GOULDING, Robert a Mary GOULDING. Injunctions, Decisions, and Redecisions. Transactional Analysis Bulletin [online]. 1976, 6(1), 41-48 [cit. 2023-04-15]. ISSN 0041-1051. Dostupné z: doi:10.1177/036215377600600110

McNeel, JR. (2010) Understanding the Power of Injunctive Messages and How They Are Resolved in Redecision Therapy Transactional Analysis Journal 40:2 April 159-169

GLADFELTER, John. Redecision Therapy. International Journal of Group Psychotherapy [online]. 2015, 42(3), 319-334 [cit. 2023-04-15]. ISSN 0020-7284. Dostupné z: doi:10.1080/00207284.1992.11490701

GOULDING, Mary McClure a Robert L. GOULDING. Changing lives through redecision therapy. Rev. and updated ed. [Emeryville, CA]: Distributed by Publishers Group West, 1997. ISBN 0802135110.

Eric Berne, Jak si lidé hrají

Eric Berne, Co řeknete, až pozdravíte

Thomas Harris, Já jsem OK, Ty jsi OK

Thomas Harris, Zůstaň OK


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *