Štítek: Sebepoškozování

  • 35: Sebepoškozování u dospívajících

    35: Sebepoškozování u dospívajících

    Řezání se, škrábání se, mlácení do sebe, vrážení do předmětů s cílem se zranit, ale také kousání se, trhání a odtrhávání si kůže, pálení se např. cigaretou nebo elektrickým proudem anebo skákání z výšek – to jsou činnosti, které se často objevují podle některých výzkumů až u 37,2 % středoškoláků a 20 % pozdně adolescentních a mladých…